Fiskene 

 

 

Planet: Neptun.
Element: Vand.
Motto: Jeg søger.
Positive træk: Uselvisk, følsom, kreativ.
Negative træk: Forvirret, nysgerrrig, skødesløs.
Ideelle partner: Jomfruen, tyren, krebsen.
Tøjstil: Original, spændende, eksotisk.
Farver: Lilla, Turkis, havblå.
Smykkesten: Ametyst, opal, akvamarin.

 Kendte mennesker født i fiskene:
Victor Hugo, 26/2-1802, Irene Christensen, 18/3-1923
Albert Einstein, 14/3-1879, Mikhail Gorbachev, 2/3-1931
Pia Kjærsgaard,23/2-1947, Harry Belafonte, 1/3-1927
Edgar Cayce, 18/3-1877
Dan Turell, 19/3-1946
Michelangelo, 15/3-1475


Havet. Ikke fiskene, men fiskenes hjem:Moderhavet, en verden af undersøiske skær, af lysende plankton og forsvundne byer. Havet – livets mor, et rugende symbol på alt hvad der er uigennemtrængeligt,
alt hvad der kan føles, men ikke erkendes. Havet – det vasker kontinenternes strande, sender kunst og tanker videre til andre nationer, bringer krig, bringer sygdom og trængsler, bringer vin og mad, digtere og musikere, blander og mikser verdens
kulturer i det uendelige. Fiskenes hav – et flydende, strømmende symbol på det
uudsigelige mysterium, der binder os sammen.
Et symbol på livet.


Mål :

Buddhistmunkene i det høje Tibet råder deres studerende til at se verden som en drøm. Folk, begivenheder, forhold, endda selve bjergene – alt skal ses som luftspejlinger, kun et spil af uvirkelige billeder i sindet. I vesten misforstår vi tit buddhismens idé. Vi tror, at det betyder, at verden ikke er virkelig, at dens atomer og mole-
kyler er en illusion. Svært at sluge, især hvis man lige har slået sin tå på en “illusorisk” sengestolpe.
For buddhistmunkene er verdens virkelighed eller uvirkelighed ikke spørgsmålet. Pointen er dybere: Det er en
anerkendelse af, at vi ikke opfatter verden direkte – det vi opfatter er en bevidsthed om verden.
En bevidsthed: noget Intellektuelt, noget i vores hoved, Hvad vi antager for verden, er et elektrokemisk fænomen, der finder sted i hjernens folder og lag. Kun billedernes spil. Kun en drøm.
For de fleste af os har den viden ingen praktisk anvendelse. Om vi bliver bidt af en hund eller bidt af illusionen om en hund rager os ikke. Det gør ondt i begge tilfælde. Men for fiskene gør den viden en verden til forskel, Hvorfor det? Fordi fiskene er et symbol på bevidstheden selv. Traditionelt bliver fiskene associeret med mystik, og de udvikler sig ved at foretage et fundamentalt skift i den måde sindet fungerer på. Et gearskifte. I stedet for at
observere verden, observerer fiskene sindet, mens det observerer verden. Det objektive univers forsvinder. Alt hvad der bliver tilbage, er et udstrakt netværk af subjektive reaktioner.
Alt hvad der bliver tilbage er en drøm. Fiskenes mål? En erkendelse. En stilfærdig omordning af
sindet. En omordning, der ikke ændrer noget og alligevel ændrer alt. Nemlig den viden, at uanset hvor vi går hen, hvad vi gør, og hvad vi ser, er det uundgåeligt den samme virkelighed vi møder: vores egen bevidsthed.

METODE:
Begivenhederne i vores liv tvinger os uvægerlig til at tro, at verden er ‘derude’ – at der er en objektiv virkelighed, som er uafhængig af vores sind. Der blæser en kold vind igennem tøjet, som får kroppen til at fryse slemt. Der sprutter varmt fedt op fra komfuret, som laver et brændemærke på under-armen. Éns elskede forsvinder, og det gør ondt i maven l flere måneder.
Aktion og reaktion. Fiskenes strategi drejer sig om at ændre troen på det objektive univers. Fiskene er nødt til at kaste deres sikkerhed over bord. De skal give slip på verden. Hvordan det? En måde at gøre det på er at bruge nogle få minutter hver dag til at fokusere på selve sindet. At lukke øjnene, gøre åndedrættet langsomt, stilne tankerne og sim-
pelthen opleve bevidstheden. Ikke bevidsthedens Indhold –

MEDFØDTE ANLÆG
Hvor flyder vi hen hvis vi giver slip…………………….

Skyggeside………….

Nu skal jeg have min egen rapport fra Steven